25 lut 2013


Zapraszamy Was do odwiedzenia strony, która jest wynikiem spotkania i dyskusji osób, zajmujących się szeroko pojętą edukacją wizualną w Polsce. Spotkanie to odbyło się jesienią 2012r. i było pomysłem Agnieszki. Zostało zrealizowane dzięki Towarzystwu Inicjatyw Twórczych ę, w którym Aga pracuje.

"Wizjonerzy" to publikacja, która zorganizowana jest wokół pytań i prób poszukiwania na nie odpowiedzi. 

Jej celem jest inspiracja do refleksji i dzielenie się obserwacjami związanymi ze zmieniającą się rzeczywistością, zogniskowaną wokół tego, co wizualne.

Strona gromadzi teksty pisane przez osoby prezentujące rozmaite punkty widzenia - wynikające zarówno z praktyki animacyjnej/edukacyjnej, jak i refelskji teoretycznej, czy doświadczeń związanych z tworzeniem i oglądaniem obrazów. 

To zbiór autorskich tekstów, które nie są podporządkowane jednej definicji. Wszystkie dotykają tematu szeroko rozumianej "edukacji wizualnej", jednak każdy z nich w odmienny sposób. To, co je łączy, to gotowość do namysłu nad zjawiskami i praktykami, które wydają sie oczywiste oraz zachęta raczej do zadawania pytań, niż formułowania ostatecznych odpowiedzi.