5 gru 2010

Co Nowego?Serdecznie dziękujemy Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu za zaproszenie nas do prowadzenia warsztatów w ramach projektu "Co nowego?".

Warsztaty odbywały się kolejno w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu (4 i 5 listopada) w Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu (25 i 26 listopada) oraz w Regionalnym Ośrodku Kultury i Sztuki w Suwałkach (przy nieocenionej pomocy Stowarzyszenia Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze” odbyły się 2 i 3 grudnia).

Jerzy Parfianowicz prowadzi w Suwałkach warsztat "Fotografie, których nie ma".
Tomasz Kaczor i jego "Pocztówki z Suwałk"
(fot. T. Wieczorek)

CDN